To spis towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów sporządzany na koniec każdego roku podatkowego.

Remanent końcowy jest również remanentem początkowym na następny rok podatkowy.

obrazek