przycisk: wersja angielska przycisk: wersja polska przycisk: wersja czeska przycisk: flaga rosyjska przycisk: flaga francuska przycisk: flaga niemiecka

Inwentaryzacja środków trwałych

Świadczymy usługi polegające na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia.

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana jest na podstawie bazy danych klienta i istniejących kodach kreskowych. W przypadku braku wymaganych kodów kreskowych zakładamy ewidencję z kodami kreskowymi od samego początku.

Inwentaryzacja środków trwałych obejmuje:

obrazek
  • składniki majątkowe ujmowane w księgach rachunkowych
  • środki trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej użytkowanych przez jednostkę gospodarczą na podstawie np. umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu bądź umowy dzierżawy

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu:

  • ustalenie ich rzeczywistego stanu
  • ustalenie własności składników majątkowych, w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe obce w leasingu, dzierżawie itp.) i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych
  • określenie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, nieprzydatnych, niewykorzystywanych, zbędnych oraz ujawnienie wykonanych przeróbek, modernizacji itp.